1. Scopul Termenilor și Condițiilor

Cu excepția cazului în care se indică altfel, acești Termeni și Condiții ("Termeni și Condiții") se aplică (i) utilizării și/sau accesului dumneavoastră la site-ul web https://yummdiet.com/ și/sau la alte site-uri web (împreună, "Site-ul web") care sunt deținute sau operate de Yummdiet Coaching SRL (“Societatea”) sau de afiliații săi (împreună, "Yumm", "noi", "ne", sau "noastră"), inclusiv orice porțiuni disponibile numai pentru abonați, și (ii) utilizării și/sau accesului dumneavoastră la aplicațiile mobile pe care le putem deține sau opera în prezent sau în viitor (împreună, "Aplicația mobilă") și (iii) accesul la și utilizarea serviciilor de nutriție personalizate și (iv) utilizării și/sau accesului dumneavoastră la orice conținut sau informație și alte tehnologii online sau mobile-enable, instrumente digitale și alte servicii și produse furnizate de noi (împreună cu Site-ul web și Aplicația mobilă, în mod colectiv, "Serviciile").

În scopurile acestor Termeni și Condiții, "afiliați" va însemna orice entitate sau persoană, direct sau indirect, deținând un interes de control în, deținut de sau sub controlul comun deținut cu Yummdiet. Suntem angajați în protejarea confidențialității și securității dumneavoastră. Pentru mai multe informații, ar trebui să revizuiți Politica noastră de confidențialitate, care este incorporată în acești Termeni și Condiții prin această referință.

DACĂ NU SUNTEȚI DISPUS SAU NU PUTEȚI RESPECTA TOȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, ATUNCI NU ACCESAȚI, NAVIGAȚI SAU UTILIZAȚI SERVICIILE. ÎN PLUS, YUMMDIET NU VĂ VA ACORDA ȘI NU VA ACORDA DREPTUL SAU LICENȚA DE A ACCESA, NAVIGA SAU UTILIZA SERVICIILE FĂRĂ DISPONIBILITATEA ȘI CAPACITATEA DE A FI SUPUS TUTUROR TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ACESTUI ACORD.

Dacă nu respectați prevederile acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord că putem imediat dezactiva sau șterge contul dvs. de membru și toate informațiile și fișierele conexe din contul dvs. de utilizator și/sau restricționa orice alt acces la astfel de informații și/sau fișiere, sau serviciile noastre, cu sau fără notificare.

2. Acord și recunoaștere

a. Acordul utilizatorului. Prin utilizarea Serviciilor, acceptați acești Termeni și Condiții și sunteți de acord să fiți legal obligat și să respectați termenii, condițiile și notificările conținute sau menționate aici, la fel ca și cum ați fi semnat fizic un acord în acest sens.

b. Modificări ale Termenilor și Condițiilor. Din când în când, putem, la discreția noastră exclusivă, să schimbăm, să modificăm, să completăm sau să eliminăm porțiuni ale acestor Termeni și Condiții ("Termeni suplimentari"). Astfel de Termeni suplimentari vor deveni efectivi prin publicarea de către Societate pe Site-ul web, în Aplicația mobilă, sau prin transmiterea către dumneavoastră a unui e-mail sau altei notificări. Veți fi considerat că ați acceptat acești Termeni suplimentari prin decizia dumneavoastră de a continua să accesați Aplicația mobilă sau Site-ul web sau de a utiliza oricare dintre Servicii după data la care acești Termeni suplimentari intră în vigoare.

c. Modificarea Serviciilor. La discreția noastră exclusivă și fără notificare sau răspundere prealabilă, putem întrerupe, modifica sau schimba orice aspect al Serviciilor furnizate dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) restricționarea timpului în care Serviciile sunt disponibile, (ii) restricționarea cantității de utilizare permisă, (iii) restricționarea sau încetarea dreptului oricărui utilizator de a utiliza Serviciile și (iv) schimbarea oricărei caracteristici sau funcționalități furnizate de Servicii. Sunteți de acord că orice terminare sau anulare a accesului dumneavoastră la sau utilizarea Serviciilor poate fi implementată în mod rezonabil fără notificare prealabilă. În plus, sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru orice terminare sau anulare a accesului dumneavoastră la sau utilizarea Serviciilor noastre.

d. Descărcarea Aplicației mobile. Puteți accesa Aplicația mobilă care poate fi descărcată dintr-un magazin de aplicații sau platformă de distribuție de aplicații, cum ar fi Apple Mobile App Store sau Google Play, („Furnizorul Aplicației mobile”). Recunoașteți și sunteți de acord că: (i) acești Termeni și Condiții sunt încheiați între noi, și nu cu Furnizorul Aplicației mobile, și că suntem singurii responsabili pentru Aplicația mobilă (nu Furnizorul Aplicației mobile); (ii) Furnizorul Aplicației mobile nu are obligația de a furniza servicii de întreținere și suport cu privire la Aplicația mobilă; (iii) Furnizorul Aplicației mobile nu este responsabil pentru abordarea oricăror pretenții pe care le aveți sau ale oricărui terț referitoare la Aplicația mobilă sau posesia și utilizarea dumneavoastră a Aplicației mobile, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) pretenții privind responsabilitatea produsului; (b) orice pretenție că Aplicația mobilă nu respectă niciun cerințe legale sau reglementare aplicabile; și (c) pretenții care apar în conformitate cu legislația privind protecția consumatorilor sau legislație similară; (iv) în cazul oricărei pretenții a unui terț că Aplicația mobilă sau posesia și utilizarea dumneavoastră a acesteia încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale acelui terț, vom fi responsabili pentru investigarea, apărarea, soluționarea și achitarea oricărei astfel de pretenții de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală în măsura prevăzută de acești Termeni și Condiții; (v) Furnizorul Aplicației mobile și subsidiarele sale sunt beneficiarii terți ai acestor Termeni și Condiții în ceea ce privește licența dumneavoastră de utilizare a Aplicației mobile, și că, odată cu acceptarea dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții, Furnizorul Aplicației mobile va avea dreptul (și va fi considerat că a acceptat acest drept) de a aplica acești Termeni și Condiții în ceea ce privește dreptul dumneavoastră de utilizare a Aplicației mobile împotriva dumneavoastră ca beneficiar terț al acestora; și (vi) trebuie să respectați, de asemenea, toți termenii de serviciu aplicabili ai terților atunci când utilizați Serviciile.

3. Eligibilitate

Nu permitem persoanelor sub 18 ani să devină utilizatori înregistrați ai Serviciilor noastre. Prin utilizarea Serviciilor, declarați și garantați că aveți cel puțin 18 ani și aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de a respecta și de a deveni parte acești Termeni și Condiții și de a respecta termenii și condițiile acestor Termeni și Condiții.

Datorită sensibilității fiziologice care apare în timpul sarcinii și imposibilității noastre de a oferi îngrijire alături de medici/ alți profesioniști medicali, persoanele care sunt însărcinate nu vor putea utiliza Serviciile noastre.

4. ABONAMENTE

Serviciile noastre constau în abonamente cu beneficii diferite bazate pe nivelul de abonament, așa cum sunt descrise pe site https://yummdiet.com/ . Ne rezervăm dreptul de a elimina sau modifica ori adăuga orice forme de abonament, cu variate beneficii, fără nicio notificare prealabilă către dumneavoastră.

5. COSTURI, REÎNNOIRE ȘI ÎNCETAREA ABONAMENTELOR. LIPSA DREPTULUI DE RETRAGERE

Dacă contractați unul dintre abonamentele noastre, așa cum sunt descrise pe https://yummdiet.com/ sunteți de acord cu / consimțiți la următoarele:

a. Obligația de a achita costul abonamentului, așa cum este indicat pe site, integral ori pentru o perioadă care reprezintă o porțiune din durata contractuală, așa cum est selectat la momentul contractării;

b. Auto-reînnoire. Există posibilitatea ca, în cazul în care optați în acest sens, ca Abonamentul dumneavoastră la Servicii să poată fi prelungit automat pentru perioade succesive de reînnoire de aceeași durată selectată la momentul achiziționării, la tariful de abonament valabil la acel moment. Până când anulați, vom percepe sau vom debita metoda dvs. de plată la începutul abonamentului. Neanularea Serviciilor sau utilizarea continuă a funcțiilor de abonament plătite va reconfirma că suntem autorizați să vă percepem plata. Dacă contul dvs. de credit sau debit a fost închis sau metoda de plată nu este validă în alt mod, abonamentul dvs. poate să nu fie reînnoit și abonamentul dvs. va fi considerat încetat. Taxa de reînnoire va fi, în general, aceeași ca și taxa perioadei anterioare, cu excepția cazului în care vă informăm în prealabil la momentul înscrierii sau înainte de începerea perioadei de reînnoire;

c. ÎncetareÎncetarea abonamentului încheiat pe perioade succesive / ce implică reînnoire poate surveni în orice moment contactându-ne la https://yummdiet.com/contact/ sau prin alte mijloace pe care le putem furniza din când în când. Vom încerca să procesăm toate solicitările de anulare în termen de 72 de ore după primirea solicitării dvs.

d. Lipsa dreptului de retragere – conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, exista o serie de bunuri și servicii exceptate de la dreptul de retur, relevante față de prezentul cadru contractual fiind (conform art. 16 din actul normativ citat): contractele de servicii, după prestarea integrală a serviciilor și, în cazul în care contractul dă naștere unei obligații de plată pentru consumator, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către profesionist. Prin prezenta se îndeplinește obligația comerciantului de a indica consumatorului că acesta nu beneficiază de un drept de retragere . Fără prejudiciu față de cele de mai sus, acordăm dreptul de retragere în termen de 3 zile de la contractarea serviciilor, în condițiile în care acestea nu au fost prestate în acest interval.

6. CONTUL DE MEMBRU ȘI SECURITATEA

În legătură cu utilizarea Serviciilor, vi se va solicita să completați un formular de înregistrare. Declarați și garantați că toate informațiile pe care le furnizați în formularul de înregistrare sau în legătură cu utilizarea Serviciilor vor fi actuale, complete și precise. Ca utilizator înregistrat al Serviciilor, sunteți responsabil în întregime pentru menținerea confidențialității informațiilor contului dvs. de utilizator. Nu puteți utiliza contul sau numele de utilizator al oricărui alt membru în nicio circumstanță. Trebuie să ne notificați imediat în cazul oricărei utilizări neautorizate cunoscute sau suspectate a contului dvs. de utilizator sau orice încălcare cunoscută sau suspectată a securității, inclusiv pierderea, furtul sau divulgarea neautorizată a informațiilor contului dvs. sau a informațiilor contului oricui altcuiva.

Sunteți de asemenea responsabil în întregime pentru orice activitate care are loc în contul dvs. de utilizator. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere pe care o suferiți ca rezultat al utilizării contului dvs. de către altcineva, fie cu sau fără cunoștința dvs. De asemenea, puteți fi considerat responsabil pentru orice pierdere suferită de Yummdiet, afiliații săi, ofițerii, directorii, angajații, consultanții, agenții și reprezentanții săi din cauza utilizării contului dvs. de către altcineva.

7. CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRIMIREA DE COMUNICĂRI ELECTRONICE DE LA YUMMDIET

a. Comunicări juridice. Putem să vă trimitem următoarele prin e-mail sau prin postarea acestora pe site-ul web și/sau aplicația mobilă: acești Termeni și condiții, inclusiv divulgările legale; modificări viitoare ale acestor Termeni și condiții, Politica de confidențialitate, și alte notificări, comunicări sau divulgări legale și informații legate de Servicii. Astfel de comunicări fac parte din Serviciile pe care nu puteți refuza să le primiți.

b. Anunțuri despre Servicii. Utilizând Serviciile, puteți primi periodic comunicări electronice de la Yummdiet privind Serviciile, cum ar fi noi oferte de produse și alte informații referitoare la site-ul web și/sau aplicația mobilă, care fac parte din Servicii și pe care nu puteți refuza să le primiți.

c. Comunicări promoționale / de marketing. Puteți primi, de asemenea, promoții periodice și alte oferte sau materiale despre care Yummdiet crede că ar putea fi de interes pentru dvs. Puteți renunța să primiți aceste mesaje promoționale în orice moment prin (a) urmarea instrucțiunilor de dezabonare conținute în fiecare mesaj; sau (b) schimbarea preferințelor de mesagerie în contul dvs.

8. LICENȚĂ LIMITATĂ

Sub rezerva respectării continue a Termenilor și condițiilor, inclusiv a plății la timp a tuturor tarifelor aplicabile, vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, neretroactivă, ne-transferabilă și ce nu pot fi sub-licențiată, pentru a accesa și utiliza Serviciile noastre (fie prin intermediul site-ului web sau prin descărcarea și instalarea aplicației mobile, inclusiv orice actualizări și corecții de erori). Utilizarea dvs. este limitată exclusiv pentru uz personal și ne-comercial.

Serviciile, sau orice parte a acestora, nu pot fi reproduse, duplicate, copiate, modificate, vândute, revândute, distribuite, vizitate sau exploatate în alt fel în scopuri comerciale fără consimțământul scris expres al Yummdiet. Mai mult, cu excepția drepturilor limitate acordate în această secțiune, nu veți putea modifica, altera, manipula, repara sau crea altfel lucrări derivate ale Serviciilor sau orice software sau tehnologie incluse sau utilizate sau distribuite de Yummdiet pentru a furniza Serviciile; sau de a inversa ingineria, dezasambla sau decompila Serviciile, sau de a încerca să descoperiți sau să recreați codul sursă pentru Servicii.

9. RESITRICȚII PRIVIND UTILIZAREA CONȚINUTULUI

Recunoașteți că Serviciile noastre conțin conținut, informații, software, fotografii, video, text, grafică, muzică, sunete, întrebări, sugestii creative, mesaje, comentarii, feedback, idei, rețete, note, desene, articole și alte materiale, inclusiv informații nutriționale (denumită în continuare "Conținut") care sunt protejate prin drepturi de autor, patente, mărci înregistrate, secrete comerciale și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală și că aceste drepturi sunt valabile și protejate în toate formele, media și tehnologiile existente acum sau dezvoltate în viitor. Toate Conținutul este protejat prin drepturi de autor, iar noi deținem un drept de autor asupra selecției, coordonării, aranjamentului și îmbunătățirii acestui Conținut. Toate mărcile comerciale care apar pe Servicii sunt mărci comerciale ale proprietarilor lor.

Partenerii noștri comerciali, furnizorii, contractanții și alte terțe părți pot avea, de asemenea, drepturi de proprietate suplimentare în Conținutul pe care îl pun la dispoziție prin Serviciile noastre. Nu puteți modifica, publica, transmite, distribui, efectua, participa la transferul sau vânzarea, crea lucrări derivate sau exploata în niciun fel, niciunul dintre elementele Conținutului, în întregime sau în parte. Atunci când Conținutul este descărcat pe computerul dvs., telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv mobil, nu obțineți niciun drept de proprietate asupra acestui Conținut. Modificarea Conținutului sau utilizarea Conținutului în orice alt scop, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea oricărui Conținut în formă tipărită sau pe orice altă aplicație sau mediu informatic conectat la rețea este strict interzisă, cu excepția cazului în care primiți consimțământul nostru scris prealabil.

Putem suspenda utilizarea de către dvs. a Serviciilor și/sau elimina sau dezactiva orice Conținut dacă considerăm, în mod rezonabil și de bună-credință, că încalcă oricare dintre acești Termeni și condiții. Vă vom furniza o notificare cu privire la orice astfel de suspendare sau dezactivare înainte de implementarea sa, cu excepția cazului în care această suspendare sau dezactivare este necesară pentru a respecta un demers legal, o reglementare, o ordonanță sau pentru a preveni un prejudiciu iminent Serviciilor sau oricărei terțe părți, caz în care vă vom notifica în măsura permisă de legea aplicabilă cu privire la această suspendare sau dezactivare în cel mai scurt timp posibil după aceea.

10. CONȚINUT AL MEMBRULUI

a. Definiție. "Conținutul Membrului" reprezintă orice conținut, materiale sau informații (inclusiv, fără limitare, orice text, informații, grafice, mesaje, fotografii, imagini, informații nutriționale contribuite la baza noastră de date alimentară și opere de autor), date, întrebări, comentarii, sugestii sau alt conținut, inclusiv informații de identificare personală, pe care îl încărcați, trimiteți, trimiteți prin e-mail, afișați, efectuați, distribuiți, postați sau transmiteți în alt fel către noi, la cererea noastră sau pe cont propriu, prin intermediul Serviciilor (cum ar fi forumuri de discuții, jurnale de rețete, grupuri de whatsapp), fie în legătură cu utilizarea Serviciilor sau prin utilizarea oricăror site-uri web terțe sau servicii terțe sau în alt fel, și fie că este postat public sau transmis privat.

b. Acordul. Declarați și garantați că, atunci când utilizați Serviciile, veți respecta legea și drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor este în orice moment guvernată și supusă legilor referitoare la dreptul de autor și utilizarea proprietății intelectuale în general. Sunteți de acord să nu încărcați, postați, transmiteți, afișați, efectuați sau distribuiți niciun conținut, informație sau alte materiale în încălcarea drepturilor de autor, mărcilor comerciale sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau proprietare ale terților, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate, sau în încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile.

VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A LEGILOR ȘI PENTRU ORICE ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTURILOR TERȚILOR CAUZATE DE UTILIZAREA DVS. A SERVICIILOR. VEȚI PURTA ÎN ÎNTREGIME SARCINA DE A DOVEDI CĂ CONȚINUTUL, INFORMAȚIILE SAU ALTOR MATERIALE NU ÎNCALCĂ NICIUN DREPT AL TERȚILOR.

c. Acordarea de licență. Prin prezenta, acordați Yummdiet, reprezentanților, angajaților, agenților, afiliaților, reprezentanților, furnizorilor de servicii, partenerilor, succesorilor și cesionarilor (colectiv, "Părțile Yummdiet") un drept gratuit, perpetuu, irevocabil, atribuibil, neexclusiv (inclusiv orice drepturi nepatrimoniale) și licența (precum și consimțământul) de a utiliza, licenția, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, transmite, edita, re-formata, crea lucrări derivate din, distribui, obține venituri sau alte remunerații din, comunica publicului, executa, afișa și utiliza în alt mod orice conținut al utilizatorului (în întregime sau în parte, fără utilizarea numelui sau feței dvs., decât dacă furnizați acordul expres în acest sens) în întreaga lume și/sau de a încorpora conținutul utilizatorului în alte lucrări în orice formă, media sau tehnologie cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior, pe toată durata oricăror drepturi de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală (colectiv, "Drepturile") care pot exista în astfel de conținut al utilizatorului.

d. Prin prezenta, declarați și garantați că dețineți toate drepturile, titlurile și interesul în și pentru Conținutul utilizatorului sau sunteți altfel autorizat să acordați drepturile prevăzute Părților Yummdiet în cadrul acestei secțiuni. De asemenea, garantați că, în măsura în care nu sunteți posesorul exclusiv al tuturor Drepturilor într-un Conținut al utilizatorului, orice terț posesor al oricăror Drepturi, inclusiv drepturile morale / nepatrimoniale asupra unui astfel de Conținut al utilizatorului, a renunțat complet și efectiv la toate aceste drepturi și v-a acordat în mod valabil și irevocabil dreptul de a acorda licența menționată mai sus. De asemenea, recunoașteți că noi și succesorii și cesionarii noștri vor avea dreptul la utilizarea nelimitată a Conținutului utilizatorului în orice scop, comercial sau altfel, fără compensație pentru furnizorul Conținutului utilizatorului. De asemenea, permiteți oricărui utilizator să acceseze, afișeze, vizualizeze și stocheze orice Conținut al utilizatorului pe care l-ați pus la dispoziție în orice grup public în scopuri personale. Cu excepția a ceea ce este prevăzut în Politica noastră de confidențialitate și în legislația aplicabilă, niciun element din Conținutul utilizatorului nu va fi supus niciunei obligații de confidențialitate din partea noastră, și sunteți de acord să renunțați, și prin prezenta renunțați, la orice pretenții rezultate din sau legate de exercitarea de către Părțile Yummdiet a drepturilor acordate în cadrul acestei secțiuni. Nu veți fi compensat pentru nicio exercitare a licenței acordate în cadrul acestei secțiuni.

e. Yummdiet își rezervă dreptul de a elimina, suspenda, edita sau modifica orice Conținut furnizat de Utilizator în orice moment, fără notificare, din orice motiv sau fără niciun motiv. Yummdiet poate, de asemenea, să elimine, suspende sau blocheze orice Conținut furnizat de Utilizator. Yummdiet își rezervă, de asemenea, dreptul de a accesa, citi, păstra și dezvălui orice informații pe care le consideră necesare pentru a se conforma legii, a impune acești Termeni și Condiții, a investiga încălcările potențiale, a detecta și preveni fraudarea sau problemele tehnice, a răspunde solicitărilor de asistență ale utilizatorilor sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Yummdiet, utilizatorilor săi și publicului. Yummdiet nu își asumă nicio obligație de a monitoriza Conținutul furnizat de Utilizator și respinge în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru informațiile furnizate aici. În nicio circumstanță nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru niciun Conținut furnizat de Utilizator (cu excepția Conținutului dezvoltat de noi), inclusiv, dar fără a se limita la, orice erori sau omisiuni în orice Conținut furnizat de Utilizator, sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel suferite ca urmare a utilizării oricărui Conținut furnizat de Utilizator postat, trimis prin e-mail sau transmis prin Servicii.

11. LIPSA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE SAU MEDICALE

NU OFERIM SERVICII MEDICALE PROFESIONALE SAU SFATURI MEDICALE. SERVICIILE OFERITE DE SITE-UL WEB SI/SAU APLICAȚIA MOBILĂ NU CONȚIN SAU REPREZINTĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA, SFATURI MEDICALE SAU OPINII. NU SE CREEAZĂ O RELAȚIE MEDIC-PACIENT. UTILIZAREA SERVICIILOR NU ESTE PENTRU URGENȚE MEDICALE. DACĂ CREDEȚI CĂ SUNTEȚI ÎNTR-O URGENȚĂ MEDICALĂ, APELAȚI LA MEDIC.

a. Inexistența unei relații medic-pacient. Orice serviciu furnizat prin intermediul Serviciilor este numai în scop informativ. Yummdiet nu este profesionist medical și nu furnizează servicii medicale sau sfaturi medicale. Nimic din ceea ce este conținut în Servicii nu ar trebui interpretat ca un astfel de sfat sau diagnostic. Informațiile și rapoartele generate de noi nu ar trebui interpretate ca putând înlocui consultul, evaluarea sau tratamentul medicului, iar informațiile făcute disponibile pe sau prin intermediul Serviciilor nu ar trebui să fie folosite pentru luarea deciziilor medicale sau pentru diagnosticarea sau tratamentul unei afecțiuni medicale sau de sănătate. UTILIZAREA DVS. A SERVICIILOR NU CREEAZĂ O RELAȚIE MEDIC-PACIENT ÎNTRE DVS. ȘI ORICARE DIN PĂRȚILE YUMMDIET (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, LA NUTRIȚIONIȘTI SAU ANTRENORI) SAU ORICE UTILIZATOR DE SERVICII YUMMDIET.

b. Se recomandă să căutați sfatul unui medic sau al unui profesionist cu orice întrebări legate de sănătate înainte de a începe orice regim de pierdere în greutate, activități fizice sau orice alte planuri care pot fi menționate, discutate sau oferite în cadrul Serviciilor. Dacă sunteți tratat pentru o boală, luați medicamente prescrise sau urmați o dietă terapeutică pentru a trata o boală, se recomandă în mod special să consultați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Serviciile. Garantați față de noi (iar această garanție va fi considerată ca făcută de fiecare dată când utilizați Serviciile), că nu utilizați Serviciile sau participați la oricare dintre activitățile oferite de Servicii în scopul de a căuta consiliere medicală. De asemenea, sunteți de acord că, înainte de a utiliza serviciile, veți consulta medicul dumneavoastră, în special dacă sunteți expus la probleme rezultate din exerciții fizice sau schimbări în dieta dumneavoastră. Dacă primiți sau obțineți orice informație din utilizarea Serviciilor care este incompatibilă cu sfatul medical primit de la medicul dumneavoastră, ar trebui să urmați sfaturile medicului dumneavoastră.

12. LIPSA GARANȚIILOR

Yummdiet, in nume propriu si in numele afiliaților săi și al oricăror furnizori terți de servicii, își declina toate garanțiile. Produsele, ofertele, conținutul si materialele furnizate prin intermediul serviciilor sunt furnizate "așa cum sunt" și fără garanții de orice fel, fie exprese, fie implicite. In măsura permisa de lege, Yummdiet, in numele sau, si afiliatii sai si oricare dintre furnizorii sai terti de servicii, licențiatori si furnizori își declina toate garanțiile, fie exprese, fie implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de comercializare si adecvare pentru un anumit scop, titlu, compatibilitate, securitate, acuratețe sau non-încălcare. Nici Yummdiet, nici afiliații săi, nici licențiatorii, licențiați, furnizorii de servicii sau furnizorii lor nu garantează ca aplicațiile sau orice funcție conținută in aplicații va fi neîntreruptă sau fără erori, ca defectele vor fi corectate sau ca aplicațiile sau serverele care fac aplicațiile disponibile sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Orice produs, ofertă, conținut și material descărcat sau obținut prin utilizarea serviciilor se face pe propriul dvs. risc și veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului dvs. de calculator sau a dispozitivelor sau pierdere de date care rezultă din descărcarea oricărui astfel de produs, ofertă, conținut sau material.

Nicio recomandare sau informație, obținută de la personalul nostru sau prin intermediul Serviciilor, nu va crea vreo garanție care să nu fie expres prevăzută în acești Termeni și condiții.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înțelegeți și sunteți de acord că, în niciun caz, Yummdiet, afiliații săi sau oricare dintre furnizorii săi terți de servicii, licențiatori și furnizori nu vor fi răspunzători pentru orice prejudiciu direct, indirect, incidental, special, consecvent, sau punitiv, sau pentru orice alt prejudiciu, inclusiv, dar fără a se limita la, prejudiciul pentru pierderea de profituri, utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unui astfel de prejudiciu), rezultând din (a) utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciile; (b) utilizarea oricărui conținut sau alt material de pe site-ul web, aplicațiile noastre sau aplicațiile legate de aplicațiile noastre; (c) costul achiziționării de bunuri și servicii de substituție, rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții efectuate prin sau de la Servicii; (d) accesul neautorizat la sau modificarea transmisiilor sau datelor dvs.; (e) declarațiile sau conduita oricărui terț față de Serviciile noastre; sau (f) orice altă problemă legată de Servicii.

Dvs., în nume personal, dar și al reprezentanților și succesorilor în drepturi, sunteți de acord în mod voluntar să eliberați, să renunțați, să exonerați Yummdiet, afiliații săi și oricare dintre acționarii, angajații, agenții, afiliații, reprezentanții, succesori și cesionarii Yummdiet de orice pretenție, acțiune sau pierdere pentru vătămare corporală, pagube materiale, suferință emoțională, pierdere de servicii sau alte daune sau prejudicii, fie că sunt îndreptate împotriva dvs. sau împotriva terțelor părți, care pot rezulta din utilizarea Serviciilor.

Înțelegeți și sunteți de acord că anularea sau încetarea abonamentului dvs. este singurul dvs. drept și remediu în ceea ce privește orice dispută cu noi, inclusiv, fără limitare, orice dispută legată de sau rezultând din: (i) acești Termeni și condiții sau aplicarea sau executarea acestora de către noi; (ii) orice practică sau politică a Yummdiet, inclusiv acești Termeni și condiții și politica noastră de confidențialitate sau aplicarea sau executarea acestor politici; (iii) conținutul disponibil prin intermediul site-ului web și/sau aplicațiilor sau orice schimbare a conținutului furnizat prin intermediul site-ului web și/sau aplicațiilor prin intermediul Serviciilor; (iv) capacitatea dvs. de a accesa și/sau utiliza site-ul nostru web și/sau aplicațiile; sau (v) cuantumul sau tipurile de prețuri practicate, taxe aplicabile sau metode de facturare sau orice modificare a prețurilor, taxelor aplicabile sau metodelor de factura.

Limita răspunderii Yummdiet și a afiliaților săi, licențiatorilor și furnizorilor de servicii terți față de dvs. în orice împrejurare pentru toate daunele și pierderile (fie contractuale, ori delictuale) nu vor depăși suma plătită de dvs., dacă există, pentru accesarea serviciilor noastre. Dacă orice porțiune a acestei limitări de răspundere este găsită a fi invalidă, răspunderea este limitată în măsura cea mai largă permisă de lege. Sunteți de acord că această limitare a răspunderii reprezintă o repartizare rezonabilă a riscului și este un element fundamental al bazei înțelegerii dintre Yummdiet și dvs. Serviciile nu ar fi furnizate fără astfel de limitări.

14. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

a. Software. Recunoașteți și sunteți de acord că Serviciile și toate drepturile de proprietate intelectuală asociate acestora sunt și vor rămâne proprietatea Yummdiet (și, în cazul în care este aplicabil, a licențiatorilor săi). În plus, recunoașteți și sunteți de acord că codul sursă și obiect al Site-ului și/sau Aplicației Mobile și formatul, directoarele, interogările, algoritmii, structura și organizarea Site-ului și/sau Aplicației Mobile reprezintă informații confidențiale și de proprietate intelectuală ale Yummdiet și ale afiliaților săi, licențiatorilor și furnizorilor săi. Cu excepția cazului în care este declarat expres în acești Termeni și Condiții, nu vi se acordă niciun drept de proprietate intelectuală asupra Serviciilor.

b. Mărcile comerciale. Yummdiet, https://yummdiet.com/ și logo-ul Yummdiet (colectiv, „Mărcile Yummdiet”) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Yummdiet Coaching SRL. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice, logo-uri și nume de domenii care apar pe Site, în Aplicația Mobilă sau în alte conținuturi furnizate dumneavoastră pot fi mărcile comerciale ale unor terțe părți. Nici utilizarea Serviciilor, nici aceste Termeni și condiții nu vă acordă dreptul, titlul sau interesul în sau la, sau orice licență de reproducere sau utilizare în alt mod, a Mărcilor Yummdiet sau a oricăror alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice, logo-uri sau nume de domenii ale terțelor părți. Nu veți contesta niciodată dreptul, titlul sau interesul Yummdiet în sau la, sau validitatea Mărcilor Yummdiet, nici nu veți ajuta alții să facă acest lucru.

c. Materiale protejate de drepturile de autor; Notă de drepturi de autor. Întreg conținutul și alte materiale disponibile prin intermediul Serviciilor, inclusiv, fără limitare, logo-ul Yummdiet, designul, textul, grafica și alte fișiere și selecția, aranjamentul și organizarea acestora, sunt fie deținute de Yummdiet, fie sunt proprietatea licențiatorilor și furnizorilor Yummdiet. Cu excepția cazului în care se prevede explicit, nici utilizarea dumneavoastră a Serviciilor, nici acești Termeni și condiții nu vă acordă dreptul, titlul sau interesul în sau pentru orice astfel de conținut sau materiale.

15. DESPĂGUBIRE

Fără a limita orice prevedere de despăgubire din acești Termeni și condiții, sunteți de acord să despăgubiți, și, la opțiunea noastră, să apărați Yummdiet și afiliații noștri, și membrii, angajații, acționarii, managerii, agenții și reprezentanții noștri și ai lor (împreună, "Părțile protejate de Yummdiet") de orice și toate pretențiile terților, acțiuni, cereri, cauze de acțiune, răspundere, daune și/sau costuri (inclusiv, dar fără a se limita la, onorarii și cheltuieli rezonabile de avocat) (împreună, "Pretenții") care decurg din (i) utilizarea incorectă a Serviciilor sau a produselor sau ofertelor noastre, (ii) încălcarea acestor Termeni și condiții, (iii) furnizarea către Yummdiet sau către oricare dintre Părțile protejate de informații sau alte date, (iv) încălcarea sau presupusa încălcare, sau încălcarea sau utilizarea (sau presupusa încălcare sau utilizare) de către orice alt utilizator al contului dvs., a oricărui drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entități sau (v) încălcarea sau presupusa încălcare a oricărei legi sau reglementări străine sau naționale.

Părțile protejate vor avea dreptul, dar nu obligația, de a participa în orice apărare a oricărei cereri. Nu puteți tranzacționa nicio cerere fără acordul scris prealabil al părților protejate respective.

16. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de și formulate în acord cu legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții, iar dvs. sunteți de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și Condiții este România.

17. TERMEN ȘI VALABILITATE

a. Încetare. Acești Termeni și condiții vor rămâne în vigoare pe toată durata utilizării serviciilor noastre (inclusiv a site-ului web și a aplicațiilor mobile). Putem înceta utilizarea sau accesul dumneavoastră la Serviciu în conformitate cu acești Termeni și condiții.

b. Efectul Încetării; Supraviețuirea clauzelor. Încetarea acestor Termeni și Condiții va înceta automat toate drepturile și licențele acordate dumneavoastră în conformitate cu acești Termeni și Condiții, inclusiv toate drepturile de utilizare a Serviciilor, cu excepția cazului în care toate termenele care prin natura lor pot supraviețui încetării vor fi considerate a supraviețui unei astfel de încetări (inclusiv, fără limitare, proprietatea intelectuală, declinările de responsabilitate, limitările de răspundere, licența pentru conținutul utilizatorului, legea și locul de desfășurare a procesului). După încetarea lor, Yummdiet își rezervă dreptul de a exercita orice mijloace consideră necesare pentru a preveni utilizarea neautorizată a Serviciilor de către dumneavoastră, inclusiv fără limitare bariere tehnologice cum ar fi blocarea IP.

c. Acțiune legală. Dacă noi, la discreția noastră, întreprindem acțiuni legale împotriva ta în legătură cu încălcarea reală sau suspectată a acestor Termeni și condiții, vom avea dreptul să recuperăm de la tine, în cadrul acestei acțiuni legale, iar tu ești de acord să plătești, costurile și onorariile rezonabile ale avocaților noștri suportate ca urmare a acestei acțiuni legale. Părțile Yummdiet nu vor avea nicio obligație legală sau altă responsabilitate față de dvs sau față de orice terț în legătură cu orice încetare a acestor Termeni și condiții.

18. PREVEDERI DIVERSE

Dacă orice prevedere a acestor termeni va fi găsită de către o instanță competentă ca fiind nelegală, invalidă, nulă sau anulabilă, sau pentru orice alt motiv inaplicabilă, atunci acea prevedere va fi considerată separată de acești termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Acești Termeni și condiții reprezintă întreaga înțelegere între tine și noi referitoare la obiectul acestora. Noi putem atribui drepturile și obligațiile noastre în baza acestor Termeni și condiții. Acești Termeni și condiții vor fi în beneficiul succesorilor și cesionarilor noștri.

Nerevendicarea strictă de către oricare dintre părți a respectării de către cealaltă parte cu privire la orice prevedere a acestor Termeni și condiții, sau de a exercita orice drept în temeiul Termenilor și condițiilor, nu va fi interpretată ca o renunțare sau o renunțare în nici un fel la dreptul acelei părți de a afirma sau de a se baza pe orice astfel de prevedere sau drept în acea sau orice altă instanță; dimpotrivă, aceeași va fi și va rămâne în plină valabilitate și efect.